Služby
Námi nabízené služby jsou 

Bezpečnostní služby 


 • ostraha průmyslových areálů
 • ostraha úřadů, administrativních a kancelářských budov
 • ostraha stavenišť
 • ostraha zdravotnických zařízení
 • ostraha obchodních center
 • ochrana osob - bodyguarding
 • doprovodné převozy hotovosti a cenin a jiné
 • spolupráce s policií, zejména formou poskytnutí informací k zajištění míst a zamezení dalších protiprávních jednání do příchodu policie
 • zajistíme další služby spojené s bezpečností a ostrahou

Pořadatelské služby

 • komplexní bezpečnostní službu (pořadatele),   která Vám zajistí:
  • kontrolu oprávněnosti vstupů
  • prohlídky zabraňující vnášení nepovolených předmětů
  • dohledy na dodržování veřejného pořádku
  • střežení backstage (zázemí), pódia, techniky
  • zajištění únikových východů
  • střežení oplocení - zabránění nepovoleného vstupu zvenčí
  • bezpečnostní dohled na parkovištích, včetně navádění vozidel na veřejných komunikacích
  • osobní ochrana VIP
  • poskytování informací návštěvníkům
  • požární hlídky
  • služby hostesek
  • a jiné dle Vašich požadavků
 • zajištění odborných služeb v rámci rescue (zdravotnická asistence) Vám zajistíme:
  • zdravotnický personál
  • lékaře
  • sanitní vozidla
  • další potřebné vybavení a služby v rámci rescue dle požadavků
 • dále jsme schopni pro Vás zajistit:
  • pronájem mobilního oplocení, zábran, nášlapů apod.
  • pronájem mobilních kontejnerů, sprch, toalet
  • komplexní úklid po dané akci
  • Catering
  • pracovníky (bedňáky) při vykládkách, nakládkách a stavbách podií a jiné

Technické služby

 • napojení na PCO včetně zajištění dodávky a montáže zařízení
 • zásahové jednotky
 • dálkový monitoring objektu